Close

Tijdens de oprichting in 2016 was het middels deze ludieke manier mogelijk om de vereniging een eenmalige renteloze lening te verstrekken van €100.  Door aankoop van één of meerdere certificaten ondersteunt de certificaathouder de vereniging financieel. Elk certificaat heeft een uniek nummer.

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering worden ieder jaar certificaten uitgeloot en terug betaald aan de eigenaar zonder rente en/of andere opslagen. Wanneer de eigenaar van het certificaat besluit de terug betaling te schenken aan de Vereniging De Bergse Akker, vervalt de aanspraak op het Certificaat. Alle geldige certificaatnummers gaan mee in de jaarlijkse loting. Nieuwe certificaten van de Club van 100 worden op dit moment niet meer uitgegeven. 

Terugbetaling tegen inlevering van het Certificaat is in overleg mogelijk, hiervoor kunt u een verzoek indienen bij het bestuur van de Vereniging. Leden van de Club van 100 worden op de hoogte gehouden van de gebeurtenissen aangaande De Bergse Akker.